Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendid hüvitame

  • Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
  • Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
    16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)

  • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
  • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)
  • Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist

 

Abivahendi soodustuse arvutame abivahendite loetelus (307.46 KB, PDF) toodud piirhinnast.

Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu (307.46 KB, PDF), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.